satavahana

Satavahana University

Karimnagar, Andhra Pradesh

Official Website: http://www.satavahana.ac.in
Top Courses: B.Pharama, M.Pharama, D.Pharama, BBA, MBA, B.Ed., BA, B.Sc., B.com, BCA, MA, Msc., M.Com, B. Tech, M. Tech, B.P.Ed., BA LLB,

List of Exam Results Declared by Satavahana University 2019

12 Jan 2019    UG Nov 2018 Exam Results 12 Jan 2019    M.Sc Maths I Sem Jan-Feb 2019 Practical Exam Time Table 07 Jan 2019    B.Pharm I Year I Sem CBCS Reg & Supply Jan-Feb 2019 Fee Notification 31 Dec 2018    Satavahana University B.Ed I & III Sem (Theory) Annual Exam Time Table Jan 2019 29 Dec 2018    B.Ed I & III Sem Jan 2019 Annual Exam Time Table 28 Dec 2018    M.Sc (Maths) III Sem Jan 2019 Practical Exam Time Table 27 Dec 2018    B.P.Ed I & III Sem Jan 2019 Annual Exam Time Table 24 Dec 2018    Satavahana University B.P.Ed I & III Sem Exam Time Table Jan 2019 18 Dec 2018    Satavahana University M.Pharmacy I,III & IV Sem Exam Fee Notification Dec 2018 18 Dec 2018    Satavahana University BPED I & III Sem Exam Fee Notification Dec 2018 18 Dec 2018    BPED I & III Sem Dec 2018 Exam Fee Notification 18 Dec 2018    M.Pharmacy I,III & IV Sem Dec 2018 Exam Fee Notification 15 Dec 2018    Satavahana University B.Pharmacy IV,III,II Year I Sem Exam TimeTable 2018/19 15 Dec 2018    B.Pharm II To IV Year I Sem Reg & Supply Dec-Jan 2018-19 Exam Time Table 13 Dec 2018    BHMCT I Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Time Table 13 Dec 2018    B.Ed I Sem Reg & Supply Jan 2019 Exam Fee Notification 13 Dec 2018    B.Ed III Sem Reg & Supply Jan 2019 Exam Fee Notification 13 Dec 2018    MBA I & III Sem CBCS & Non-CBCS Dec-Jan 2018-19 Exam Time Table 13 Dec 2018    PG I Sem CBCS Reg Dec-Jan 2018-19 Exam Time Table 13 Dec 2018    UG I Sem Dec-Jan 2018-19 Exam Time Table 06 Dec 2018    Satavahana University B.Ed I & III Sem Exam Fee Notification 2018/2019 06 Dec 2018    B.Ed I & III Sem Exam Fee Notification 2018/2019 06 Dec 2018    B.Pharmacy(CBCS) I & II Sem Exam Results 2017/2018 05 Dec 2018    B.Pharmacy (CBCS) I & II Sem Sep 2018 Exam Results 04 Dec 2018    Satavahana University UG(BHMCT) I Sem Exam TimeTable Dec 2018 04 Dec 2018    Satavahana University UG(CBCS) I Sem Exam TimeTable Dec 2018 03 Dec 2018    Satavahana University MBA(CBCS & Non CBCS) I & III Sem Exam TimeTable Dec 2018 03 Dec 2018    Satavahana University PG(CBCS) I Sem Exam TimeTable Dec 2018 03 Dec 2018    MBA(CBCS & Non CBCS) I & III Sem Exam TimeTable Dec 2018 01 Dec 2018    Results of LL.B. II Semester Examination August 2018