satavahana

Satavahana University

Karimnagar, Andhra Pradesh

Official Website: http://www.satavahana.ac.in
Top Courses: B.Pharama, M.Pharama, D.Pharama, BBA, MBA, B.Ed., BA, B.Sc., B.com, BCA, MA, Msc., M.Com, B. Tech, M. Tech, B.P.Ed., BA LLB,

List of Exam Results Declared by Satavahana University 2022

06 May 2022    B.PHARMACY NON-CBCS REVAL RESULT DEC 2021 05 May 2022    B.PHARM IV & VI SEM_REVAL RESULT 2021-22 (CBCS) 28 Apr 2022    LL.B. I & IV SEM REVAL RESULT 2021 27 Apr 2022    II SEM RV RESULT 2021 (CBCS) 27 Apr 2022    MBA and MCA II Semesters Results Nov 2021 22 Mar 2022    Satavahana University B.Ed II Sem Result 2022 06 Dec 2021    UG RV CBCS IV II SEM RESULT 2021 09 Nov 2021    UG(CBCS) VI / IV / I Sem (Regular & Back) & II Sem (Backlog) Result Sept 2021 02 Nov 2021    IV Sem July 2021 Exam Results 29 Oct 2021    MBA (CBCS) II Sem Nov 2021 Exam Time Table 29 Oct 2021    MCA (CBCS) II Sem Nov 2021 Exam Time Table 28 Oct 2021    UG (CBCS) I,II,IV & VI Sem Sep 2021 Exam Results 28 Oct 2021    LLB II Sem Regular & Backlog Nov 2021 Exam Fee Notification 23 Oct 2021    UG (CBCS) III & V Sem July 2021 Revaluation Results 20 Oct 2021    UG (CBCS) II Sem Oct 2021 Practical Exam Time Table 20 Oct 2021    UG (CBCS) II Sem Oct 2021 Practical Exam Starts From 22-10-2021 07 Oct 2021    Hotel Mgnt III & VI Sem Oct 2021 Exam Time Table 06 Oct 2021    LLB IV Sem Oct 2021 Exam Time Table 06 Oct 2021    M.Pharmacy I Sem Oct 2021 Exam Time Table 05 Oct 2021    PG,MBA & MCA (Non CBCS) I to IV Sem Oct 2021 Exam Fee Notification 05 Oct 2021    B.Pharmacy (CBCS) IV & VI Sem Oct 2021 Exam Time Table 01 Oct 2021    MBA & MCA (CBCS) II Sem Oct 2021 Exam Fee Notification 24 Sep 2021    M.Ed I Sem Sep 2021 Exam Time Table 17 Sep 2021    B.Pharmacy (CBCS) IV & VI Sem Sep 2021 Exam Fee Notification 17 Sep 2021    UG (CBCS) III & V Sem Results (Regular & Back) July 2021 17 Sep 2021    B.Ed. III Semester Results of March 2021 16 Sep 2021    M.Pharmacy I & III Sem Sep 2021 Exam Fee Notification 16 Sep 2021    LLB IV Sem Sep 2021 Exam Fee Notification 14 Sep 2021    B.Ed I Sem Sep 2021 Exam Time Table 09 Sep 2021    UG (CBCS) III & V Sem (Regular & Backlog) July 2021 Exam Results